Bukowina 28a, 55-095 Mirków
+48 501 599 829
biuro@hipoterapia.pl

Hipoterapia jedną z najstarszych metod rehabilitacji?

Hipoterapia jedną z najstarszych metod rehabilitacji?

Wiele osób uważa, że hipoterapia jest stosunkowo niedawnym odkryciem medycyny. Ostatnimi czasy stała się bardzo „modna”, coraz więcej ośrodków ma w swojej ofercie mniej lub bardziej „terapeutyczną” jazdę konną. Jednak gdy pogrzebać głębiej w historii to okazuje się, że walory lecznicze jazdy na koniu dostrzeżono już ponad 2000 lat temu! Można więc umownie przyjąć, że jest to jedna z najstarszych form usprawniania ruchowego czyt. rehabilitacji.  Wszystkim nam znany Hipokrates twierdził (już w V w.p.n.e!) , że jazda konna „łagodnie pobudza funkcje organizmu”. W jednym ze swoich dzieł zachwalał ją jako wysoce wartościową gimnastykę dla ciała i umysłu. Jego poglądy podzielał również Sokrates- rozprawiał, że jazda konna ćwiczy nie tylko ciało, ale także i zmysły. „Nie ma niczego w umyśle, czego nie było najpierw w zmysłach”- to już Arystoteles. Skoro wszyscy znani nam wielcy myśliciele starożytni widzieli w tej aktywności taki potencjał zdrowotny, to coś w tym musi być.. Patrząc dalej- Awicenna (tzw. ojciec nowoczesnej medycyny), w swoim dziele „Kanony medycyny” pisał, że jazda konna jest korzystnym ćwiczeniem dla organizmu. Grecy jako pierwsi zaczęli wykorzystywać jazdę na koniu w celach leczniczych: lecząc dusze osób nieuleczalnie chorych. Dostrzegli nawet aspekt  pozytywnego oddziaływania psychicznego na osoby chore. Dziś nazwalibyśmy to hipoterapią paliatywną? Może odkryjemy ją za jakieś 10-15lat.  Prawdopodobnie Grecy byli świadomi tych wszystkich korzyści, bo w ich czasach prawie wszyscy jeździli konno. Gdy my udowadniamy naukowo tezy o leczniczym działaniu końskiego grzbietu, oni to obserwowali w powszechnym, codziennym życiu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.