Bukowina 28a, 55-095 Mirków
+48 501 599 829
biuro@hipoterapia.pl

Metoda NDT-Bobath

 Usprawnianie według Metody NDT-Bobath pomaga dziecku we wszechstronnym rozwoju tak, aby mogło uzyskać niezależność
w życiu i optymalnie wykorzystać swój potencjał rozwojowy. Założeniem  NDT-Bobath jest stwierdzenie, że rozwój dziecka z dysfunkcją układu nerwowego,  przebiega inaczej niż rozwój prawidłowy. Doświadczenia czuciowo-ruchowe  dziecka są odmienne, co powoduje powstawanie nieprawidłowego schematu własnego ciała oraz uatypowy rozwój ruchowy. Reakcje prostowania i równowagi są zaburzone. Nieprawidłowe napięcie mięśni i niewłaściwe jego rozłożenie powodują powstawanie odmiennych wzorców ruchowych, typowych dla poszczególnych zaburzeń. Pierwsze nieprawidłowości dotyczą zwykle kontroli głowy i tułowia. Następnie rozwijają się nieprawidłowe ruchy kończyn. Dominują wzorce zgięciowe i wyprostne, a rozwój ruchów rotacyjnych jest znacznie upośledzony.

W związku z powyższym główne zasady usprawniania według koncepcji NDT-Bobath obejmują:

wpływanie na napięcie mięśni poprzez obniżanie napięcia wzmożonego i podwyższanie obniżonego, co jest możliwe dzięki zastosowaniu odpowiednich technik postępowania już od pierwszych miesięcy życia,

wyzwalanie ruchów w formie najbardziej jak to jest tylko możliwe zbliżonej do prawidłowych, co zostaje osiągnięte poprzez wspomaganie i prowadzenie ruchu z punktów kluczowych, czyli punktów kontroli ruchu, którymi są: głowa,obręcz barkowa , obręcz miedniczna i inne części ciała, oraz

– wykorzystywanie i utrwalanie zdobytych umiejętności ruchowych w codziennych czynnościach.

 Terapeuta ćwiczy całe ciało dziecka, a nie porusza wybranymi kończynami. Dzięki temu dostarcza odpowiednich doznań czuciowych
i ruchowych, a dziecko jest dynamicznie aktywizowane

 Każdy ruch jest odpowiednio przygotowywany i połączony z przemieszczaniem ciężaru ciała i środka ciężkości. Rodzaj, tempo i rytm ćwiczeń dobiera się indywidualnie. To indywidualne podejście daje możliwość uwzględnienia potrzeb psychologicznych dziecka, stopnia jego sprawności, występujących zaburzeń, warunków rodzinnych i środowiskowych.

dr n. med. Maria Borkowska  NDT-Bobath Senior Instruktor

źródło: www.ndt-bobath.pl