Bukowina 28a, 55-095 Mirków
+48 501 599 829
biuro@hipoterapia.pl

Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz (FITS)

Metoda powstała dla potrzeb terapii dzieci z wadami postawy, skoliozami oraz chorobą Scheuermanna. Z wielu metod fizjoterapeutycznych, wybrano techniki przydatne do terapii skolioz i zmodyfikowano je do pracy z dziećmi.Program ćwiczeń planowany jest w zależności od wielkości kąta skrzywienia oraz wyniku badania klinicznego pacjenta.

Cele jakie można uzyskać w terapii FITS to:
stabilizacja skoliozy u dzieci z uogólnioną wiotkością tkanki łącznej
zmniejszenie kąta skrzywienia w skoliozach nieprogresywnych lub z kątem skrzywienia do 30˚ u dzieci z prawidłowymi napięciami mięśniowymi,
poprawa stanu klinicznego pacjenta z dużą skoliozą, gdy nie ma możliwości przeprowadzenia operacji.
uelastycznienie skoliozy w celu lepszej korekcji w trakcie zabiegu operacyjnego
korekta obręczy miednicznej i barkowej oraz ustawienia głowy i szyi,
poprawa funkcji oddechowej,
poprawa ogólnej sprawności i wydolności pacjenta po zabiegu operacyjnym.
korekcja ustawienia stóp i kolan,
-dążenie do symetrii ustawienia łopatek,
-zwiększanie shiftu do korekcji skoliozy
-nauka oddechu derotacyjnego.

Metoda FITS jako jedna z 7 metod na świecie uzyskała rekomendację Society on Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment – SOSORT.

Metoda FITS obejmuje trzy istotne etapy:
I etap – badanie klasyczne oraz badanie w koncepcji Metody FITS.
II etap – przygotowanie struktur mięśniowo-powięziowych ograniczających ruch korekcyjny poprzez zastosowanie różnych technik energizacji mięśni.
III etap – budowanie nowych korekcyjnych wzorców postawy w pozycjach funkcjonalnych oraz ich stabilizowanie, nauka napięcia korekcyjnego.

Kluczowe aspekty metody FITS
– indywidualne podejście do pacjenta,
– aspekt psychologiczny czyli uświadomienie dziecku i rodzicom dysfunkcji związanych ze skoliozą,
– badanie czynności biernego i czynnego ruchu korekcyjnego,
– usuwanie barier mięśniowo-powięziowych ograniczających ruch korekcyjny,
– nauka oddechu derotacyjnego w pozycjach funkcjonalnych,
– budowanie i stabilizacja nowych korekcyjnych wzorców ruchowych,
– nauka autokorekcji w pozycjach funkcjonalnych i czynnościach dnia codziennego,

mgr Agnieszka Kruk, terapeutka FITS

źródło: fits.pl