Bukowina 28a, 55-095 Mirków
+48 501 599 829
biuro@hipoterapia.pl

Pakiet sensoryczny

Pakiet przeznaczony głównie dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i integracji sensorycznej oraz dla dzieci z problemami emocjonalnymi.

25 minut hipoterapii psychopedagogicznej (ma ona ogromne znaczenie w usprawnianiu dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, następuje wyciszenie emocji dziecka, poprawa schematu ciała, poprawa koordynacji i równowagi oraz wzmocnienie mięśni posturalnych, co zapobiega wadom postawy)

25 minut integracji sensorycznej (niwelowanie nadwrażliwości dotykowej, nadruchliwości, dyspraksji, niepewności grawitacyjnej zależnie od wskazań).

Czas: 50min  koszt:100zł