Bukowina 28a, 55-095 Mirków
+48 501 599 829
biuro@hipoterapia.pl

Zespół terapeutyczny

Zajęcia prowadzą fizjoterapeuci ze specjalizacją z hipoterapii, którzy są jednocześnie terapeutami NDT-Bobath, PNF, FITS i/lub są specjalistami z zakresu Integracji Sensorycznej i Terapii Ręki.

Nasze konie to Wirek i Wicher- koniki polskie z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością.

1. dr Monika Małachowska-Sobieska, fizjoterapeuta.

adiunkt Wydziału Fizjoterapii AWF Wrocław,
KWALIFIKACJE ZAWODOWE
Doktorat, Wydział Fizjoterapii AWF we Wrocławiu – „Analiza kinematyczna ruchu dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym w siadzie na koniu kroczącym stępem”.
Specjalizacja: Instruktor Hipoterapii, Wydział Fizjoterapii AWF Wrocław.
Certyfikat metod:
– NDT-Bobath,
– Orteza dynamiczna Dunag 02,
– Kinesiotaping.

PUBLIKACJE NAUKOWE
– Małachowska-Sobieska M, Wroniecki K. Wpływ hipoterapii na przepływ naczyniowy w tętnicach kończyn dolnych u dzieci z porażeniem mózgowym. Fizjoterapia 2002,10(1).
– Ostrowska B, Skolimowski T, Małachowska-Sobieska M. Ocena skuteczności oddziaływania korekcyjnego hipoterapii neurofizjologicznej na ustawienie tułowia dzieci z mózgowym porażeniem typu wiotkiego. Fizjoterapia 2004, 13(2).
– Małachowska-Sobieska i wsp. Obraz dziecka z diplegią spastyczną w siadzie na koniu w zależności od ustawienia zespołu hipoterapeutycznego. Fizjoterapia 2008, 16(4).
– Małachowska-Sobieska i wsp. Orteza dynamiczna Dunag 02 – artykuł poglądowy. Fizjoterapia 2013, 21(1).
– Małachowska-Sobieska i wsp. Ocena oddziaływania ortezy dynamicznej Dunag 02 na mięśnie kończyn dolnych w czasie chodu dziecka z hipotonią i bezładem ruchowym – studium przypadku. Fizjoterapia.
– Małachowska-Sobieska i wsp. Hipoterapia neurofizjologiczna w kontekście kompensacyjnych przemieszczeń poszczególnych segmentów ciała w płaszczyźnie czołowej u dzieci z hipotonią w dosiadzie na koniu kroczącym stepem. Fizjoterapia.

2. mgr Daria Ryczkowska, fizjoterapeuta.

KWALIFIKACJE ZAWODOWE:
Specjalizacja: Instruktor Hipoterapii. Wydział Fizjoterapii AWF Wrocław.
Certyfikat metod:
– PNF Basic,
– Orteza dynamiczna Dunag 02,
– Kinesiotaping
– Integracja Sensoryczna

3. mgr Agnieszka Kruk, fizjoterapeuta.

KWALIFIKACJE ZAWODOWE:
Specjalizacja: Instruktor Hipoterapii. Wydział Fizjoterapii AWF Wrocław.
Certyfikat metod:
– PNF Basic,
– Orteza dynamiczna Dunag 02,
– Terapia ręki
– Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz (FITS).
– Masaż Shantala
– Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowowa,
– Kinesiotaping

4. mgr Anna Olobry, fizjoterapeuta.

 
KWALIFIKACJE ZAWODOWE:
Specjalizacja: Instruktor Hipoterapii. Wydział Fizjoterapii AWF Wrocław.
Certyfikat metod:
– NDT-Bobath,
– NDT-Bobath Baby
– PNF Basic,
– Orteza dynamiczna Dunag 02,
– Kinesiotaping.

5. mgr Zofia Walczyk, fizjoterapeuta.

 
KWALIFIKACJE ZAWODOWE:
Specjalizacja: Instruktor Hipoterapii. Wydział Fizjoterapii AWF Wrocław.
Certyfikat metod:
– NDT- Bobath
– Integracja Sensoryczna
– PNF Basic,
– Kinesiotaping