Hipoterapia

Hipoterapia jest metodą fizjoterapeutycznego leczenia na koniu zaburzeń motorycznych o różnej genezie. Ewenementem hipoterapii jest możliwość przekazywania wzorca chodu, co nie jest możliwe w innych oddziaływaniach terapeutycznych. Nasi fizjoterapeuci integrują jazdę na koniu z elementami terapii neurorozwojowej NDT-Bobath, co tym bardziej optymalizuje efekty terapii.

Sprawdź również: