Bukowina 28a, 55-095 Mirków
+48 501 599 829
biuro@hipoterapia.pl

Hipoterapia

Hipoterapia jest metodą fizjoterapeutycznego leczenia na koniu zaburzeń motorycznych o różnej etiologii. W naszym ośrodku stosujemy model neurofizjologiczny hipoterapii. Oznacza to, że podczas ruchów konia poruszającego się stępem na pacjenta przenoszony jest wzorzec ruchowy odpowiadający ruchom człowieka w chodzie. Ponieważ w siadzie jeździeckim kończyny dolne są odciążone, jazda konna stwarza doskonałą okazję do treningu tułowia w sytuacji typowej dla chodu. „Koń to wrażenie chodzenia”ruchy miednicy jeźdźca podczas jazdy stępem osiągają takie wartości kątowe i momenty obrotowe, że są praktyczne identyczne z ruchami miednicy kroczącego człowieka.  Na ciało jeźdźca przenoszone jest ponad 110 impulsów ruchowych w ciągu minuty. Ćwiczona jest równowaga, koordynacja oraz pozostałe czynności motoryczne. W naszym ośrodku  fizjoterapeuci integrują jazdę na koniu z elementami terapii neurorozwojowej NDT-Bobath. Możliwa jest także jazda na koniu w kombinezonie dynamicznym DUNAG. Działania te w unikatowy sposób optymalizują efekty terapii. Zajęcia odbywają się w  krytej hali,  na grzbietach przeszkolonych koników polskich.

Dzięki stosowaniu zasad neurofizjologii i pracy w prawidłowych wzorcach postawy i ruchu uzyskujemy istotne efekty terapeutyczne:

stymulacja chodu poprzez kodowanie w ośrodkowym układzie nerwowym prawidłowego wzorca miednicy

przywracanie symetrii w pracy mięśni tułowia i kończyn,

–  korekcja postawy ciała przez ciągłe aktywne prostowanie się  wzmacnia mięśnie grzbietu, brzucha, obręczy biodrowej,

normalizacja napięcia mięśniowego,

poprawa przepływu naczyniowy w tętnicach kończyn dolnych,

zapobieganie przykurczom mięśniowym,

poprawa kokontrakcji w stawach,

– zapobieganie ograniczeniom ruchomości w stawach i wpływa na poprawę ich ruchomości,

– poprawia równowagę i koordynację ruchową,,

stymuluje zmysły: dotyku, słuchu, wzroku, węchu, czucia głębokiego,

– kształtuje poczucie własnego ciała i orientacji przestrzennej (schemat ciała),

– rozwija osobowość, sferę emocjonalną i społeczną

– zwiększa poczucie własnej wartości oraz samodzielności.

źródło: „Hipoterapia. Fizjoterapia na koniu i przy koniu”. Ingrid Strauss

 

.

WYMAGANE SKIEROWANIE LEKARSKIE NA HIPOTERAPIĘ

Przed przyjęciem dziecka na hipoterapię konieczne jest uzyskanie niezbędnego zaświadczenia od lekarza ortopedy informujące o braku przeciwwskazań do hipoterapii w dosiadzie na koniu.