skierowanie lekarskie

 

WYMAGANE SKIEROWANIE LEKARSKIE NA HIPOTERAPIĘ

Przed przyjęciem dziecka na hipoterapię konieczne jest uzyskanie niezbędnego zaświadczenia od lekarza ortopedy informujące o braku przeciwwskazań do hipoterapii w dosiadzie na koniu. Oryginał zaświadczenia do pobrania TU