Przeciwwskazania

Przeciwwskazania do stosowania hipoterapii:

– głębokie upośledzenie umysłowe,

– brak kontroli głowy

– utrwalony przykurcz mm przywodzicieli uda,

– podwichnięte i zwichnięte stawy biodrowe,

– dysplazje stawów biodrowych z częstymi incydentami zwichnięć,

– skoliozy – II,III,IV stopnia o kącie skrzywienia powyżej 20 stopni wg Cobba,

– plecy płaskie, plecy wklęsłe, szpotawość kolan,

– osteoporoza dużego stopnia lub inna przyczyna łamliwości kości np. przerzuty nowotworowe do kości, wrodzona łamliwość kości,

– artrogrypoza ze znacznym, utrwalonym przykurczem w stawach biodrowych,

– bardzo częste i ciężkie napady padaczkowe, nie wyrównane mimo farmakoterapii

– miastenie,

– dystrofie mięśniowe,

– stany po złamaniach i operacjach kończyn nie wcześniej niż 1 miesiąc po zdjęciu unieruchomienia (decyduje ortopeda),

– odklejanie siatkówki oka i wzmożone ciśnienie śródgałkowe,

– niestabilność szczytowo-obrotowa w Zespole Downa współistniejąca z wiotkością więzadłowo-mięśniową (decyduje ortopeda na podstawie zdjęcia rtg kręgów szyjnych C1-C2),

– hemofilia i inne skazy krwotoczne,

– silne uczulenie na sierść lub pot koński z astmą oskrzelową włącznie,