Efekty hipoterapii

Dzięki stosowaniu zasad neurofizjologii i pracy w prawidłowych wzorcach postawy i ruchu uzyskujemy istotne efekty terapeutyczne:

– hamowanie prymitywnych odruchów postawy, których obecność bardzo utrudnia usprawnianie,

–  przywracanie symetrii w pracy mięśni tułowia i kończyn,

–  korekcja postawy ciała przez ciągłe aktywne prostowanie się  wzmacnia mięśnie grzbietu, brzucha, obręczy biodrowej,

– normalizacja napięcia mięśniowego,

– poprawa przepływu naczyniowy w tętnicach kończyn dolnych,

– zapobieganie przykurczom mięśniowym,

– poprawa kokontrakcji w stawach,

– zapobieganie ograniczeniom ruchomości w stawach i wpływa na poprawę ich ruchomości,

– poprawia równowagę i koordynację ruchową,

– stymuluje chód poprzez kodowanie w mózgu prawidłowego wzorca ruchu miednicy,

– stymuluje zmysł: dotyku, słuchu, wzroku, węchu, czucia głębokiego,

– kształtuje poczucie własnego ciała i orientacji przestrzennej (schemat ciała),

– rozwija osobowość, sferę emocjonalną i społeczną

– zwiększa poczucie własnej wartości oraz samodzielności.